Chua Phổ Quang - Chùa yên tĩnh rộng rãi


Chua Phổ Quang

- Địa chỉ : Chua Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngôi chùa yên tĩnh rộng rãi, nằm trên đường phổ quang Chua Phổ Quang là một trong những địa điểm đã được google map và mapvn.com xác thực trên bản đồ, bao gồm những thông tin địa chỉ và hình ảnh, giờ làm việc...