Đặc điểm nổi bật

cà phê chất lượng.
có bán lẽ.
chuyên cung cấp và phân phối cho các của hàng trên toàn quốc.
Giới thiệu

Như ngày nay La Patini đã trở thành một nhà rang xay cà phê ở Việt Nam những người cung cấp nhà hàng và quán cà phê. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có một phạm vi chuyên dụng của cà phê bán lẻ được bán cho các nhà bán lẻ độc lập, DELIS và, tất nhiên, cửa hàng cà phê của chúng tôi. Chúng tôi yêu crafting espresso đặc biệt với đậu chúng ta biết hương vị tuyệt vời, được giao dịch công bằng và chúng tôi tự hào đặt tên của chúng tôi vào. Chúng tôi hy vọng bạn thích nó. L

Loading...