Thành phố Sóc Trăng thuộc Tỉnh Sóc Trăng, Thành phố này là tỉnh lỵ của tỉnh Sóc Trăng.